NHỮNG CẶP THÀNH PHẦN SẼ GIÚP DA BẠN THĂNG HẠNG NHAN SẮC

NHỮNG CẶP THÀNH PHẦN SẼ GIÚP DA BẠN THĂNG HẠNG NHAN SẮC

NHỮNG CẶP THÀNH PHẦN SẼ GIÚP DA BẠN THĂNG HẠNG NHAN SẮC

Chúng là những thành phần đứng một mình đã tốt, khi đi với nhau lại càng tốt hơn nhiều lần.

Khi bạn muốn giải quyết vấn đề da nào, hãy tham khảo bảng kết hợp thành phần dưới đây để tìm kiếm các sản phẩm có chứa thành phần chính nhé. Không phải lúc nào trong một sản phẩm sẽ có cùng lúc 2 thành phần này, bạn sẽ cần phối hợp bằng các sản phẩm khác nhau trong 1 routine đó.

← Bài trước Bài sau →