Chai, lọ, hũ, thỏi, tuýp đựng sản phẩm...

Chai, lọ, hũ, thỏi, tuýp đựng sản phẩm...

 • Chai/Lọ

  Chai/Lọ

  Chai lọ đựng sản phẩm

  22 Sản phẩm 41,247 lượt xem

 • Hũ/Jar

  Hũ/Jar

  Hũ/Jar đựng sản phẩm

  16 Sản phẩm 28,957 lượt xem

 • Thỏi son/Tuýp/Vỏ bút chì

  Thỏi son/Tuýp/Vỏ bút chì

  Thỏi son/Tuýp/Vỏ bút chì

  15 Sản phẩm 22,409 lượt xem

 • Khác

  Khác

  Bao bì sản phẩm

  17 Sản phẩm 28,846 lượt xem