Chai, lọ, hũ, thỏi, tuýp đựng sản phẩm...

Chai, lọ, hũ, thỏi, tuýp đựng sản phẩm...

 • Chai/Lọ

  Chai/Lọ

  Chai lọ đựng sản phẩm

  24 Sản phẩm 44,063 lượt xem

 • Hũ/Jar

  Hũ/Jar

  Hũ/Jar đựng sản phẩm

  18 Sản phẩm 33,767 lượt xem

 • Thỏi son/Tuýp/Vỏ bút chì

  Thỏi son/Tuýp/Vỏ bút chì

  Thỏi son/Tuýp/Vỏ bút chì

  19 Sản phẩm 25,303 lượt xem

 • Khác

  Khác

  Bao bì sản phẩm

  16 Sản phẩm 29,275 lượt xem