chất làm đặc

Các chất giúp làm đặc sản phẩm của bạn thành một hỗn hợp đồng nhất, có độ đặc nhất định như lotion, balm, cream, sữa dưỡng thể, dầu gội đầu...