snail secretion filtrate, dịch ốc sên nguyên chất

Tinh chất ốc sên tinh khiết nguyên chất 98,5% made in Chile