chiết xuất, extract

Các loại chiết xuất thảo dược tự nhiên dùng trong các sản phẩm lotion, cream, shampoo, moisturizing...